Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A számmisztika története

„Nomen est omen.” Kép

 „Nevedben a sorsod”

 

                                  Latin közmondás

 

 

 

  

A numerológia mindent elárul az életünkről. Véletlen-e az, hogyan hívnak minket? Ez az igazi nevünk a rejtett szellemi erők számára is?

A névnek mágiája van.

Már az ősember, majd később az egyiptomiak még a túlvilági életet is befolyásoló erőt tulajdonítottak a névnek. Démonok riadtak vissza akkor, ha kimondták a nevüket. De vajon mi volt az a varázslatos energia, mely föltámadt ilyenkor?

A numerológia az az ősi tudás, amely ahhoz segít bennünket hozzá, hogy a nevünkben rejlő misztériumot megfejthessük.

A numerológia titkos tana az ókori Görögországaban keletkezett. Kevesen tudják, hogy Pitagorasz elmélete szerint a számok nem csak matematikai, hanem önálló jelentéssel bíró jelképek. Pitagorasz (K.e.300.), korának számmágusa, háromféle számot különböztetett meg:

- A kereskedelmi számokat, melyek a számolásnál használatosak.

- A tudományos számokat, melyek a vegytant, a matematikát és az asztronómiát szolgálják.

-         Az Isteni számokat, melyek a kozmosz vibrálásának, ritmusának és törvényszerűségének tükrözői.

Ez utóbbi csoport avatja a számokat közvetítőkké ég és föld, lélek és anyag között. Pitagorasz a számok tudományát az élet kulcsának tartotta.

Atlantisz mágusai is – jóval Pitagorasz előtt – nagy jelentőséget tulajdonítottak a számoknak.

Úgy tartották, a számok összekötik őket a kozmosszal. Felfedezték, hogy minden, ami a Kozmoszban történik, elektromágneses hullámok vibrációját váltja ki, melyek aztán a Földön ugyanolyan vibrálást idéznek elő, kiváltóik maguk a számok. Megértették, hogy amennyiben az emberi lény érzékeny az asztrális és földi hullámokra, a pszichikai hullámokra és azokra, melyeket saját agyuk sugároz, akkor leginkább bizonyos fizikai alakzatokra reagálnak, bizonyos geometriai ábrákra: a formák hullámaira, azaz a SZÁMOKRA.

Szidi Buhadszid fedezte fel a számoknak ezt a titkát, mely Atlantisz egyik ismert titka.

Buhadszid a tuniszi Nagymecset egyik arab előljárója, az atlantisziak egyik leszármazottja. Az arabok a sémita nép negyedik ága, és egyesek szerint az atlantisziak egyeneságú leszármazottjai. Buhadszid jelentőséget tulajdonít a 12. században bevezetett arab számoknak, azok formáinak és grafikai megjelenésüknek, melyek szerinte bizonyos számú szögnek felelnek meg.

A számok és dolgok közt ekvivalencia (összefüggés) van.

Az Atlantisz ezen tanítását különféle vallási szekták és titkos társaságok őrizték meg.

A numerológiában az idők folyamán kialakítottak egy olyan számkulcsot, amelynek segítségével a betűk számmá alakíthatóak, s ily módon a számok természetfeletti jelentését ismerve, képesek leszünk elemezni és megváltoztatni a sorsunkat, feltérképezhetjük párkapcsolatunk, munkabeli sikereink, önmegalósításunk esélyeit.

A legismertebb számkulcs Cheiró-é.

 Ő nem más, mint Louis Hamongrér, a XVIII. Század második felében élt tudós. Faust szellemi rokona, akit szenvedélyesen érdekeltek a titkos tanok. Mesterszintre gyarapítandó okkult tudását, rendszeresen utazott Indiába és más távol-keleti országba. Királyok és hercegek hívták meg, és vagyonokat fizettek sorelemzéséért.

Oroszlánrésze volt abban, hogy a keleti titkos tanokat meg- és elismerték a nyugati világban. Ő volt az is, aki a tenyérelemzésről szóló hindu könyveket angolra fordította.

Cheiro a latin ABC betűinek megfelelő számkulcsot tette közzé.

A 9-es betű számkulcs azért nem szerepel, mert az okkultizmus azt állítja, hogy a 7-es szám az egyetlen, amelyet az Örökkévalóság száma (10, 100, 1000 stb.) osztható és az osztás mindaddig folytatódik, amíg az Örökkévalóságot jelképező szám tart, ugyanakkor a kapott eredményt (142857) összeadva mindig 9-et fogunk kapni, s erre épül minden materialisztikus számítás. Viszont a 9-et önmagával összeadjuk vagy szorozzuk, végeredményként mindig a  9-es számot fogjuk kapni!

 


A lap tetejére